يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸
ضایعات کارگاهی و اقلام مستعمل - کارگاه تونل نوسود

آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
لیست ردیف 6
1
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
2
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
3
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
4
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
5
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
6
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل
7
آگهی مزایده اردیبهشت ماه 98 شرکت توسعه منابع آب و انرژی- ضایعات و اقلام مستعمل

تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
ارسال به دوستان
نام:
نشانی ایمیل:
* نظر: