دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳
سد مخزني دويرج در حوضه آبريز رودخانه مركزي دويرج در فاصله ١٣ كيلومتري شمال شرق موسيان و ٢٢ كيلومتري جنوب شرق شهردهلران در جنوب غرب استان ايلام واقع شده است. اهداف اين طرح شامل تامين آب كشاورزي حدود ٦٥٠٠ هكتار از زمي نهاي دش تهاي دهلران، موسيان و همچنين تامين حقابه زمي نهايكشاورزي دشت موسيان به گستره ٤١٨٠ هكتار مي باشد.
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
ارسال به دوستان