پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
اين پروژه شامل احداث تونلهاي آب رسان، شافتهاي عمودي كنترل دريچه ها، كانال پاياب نيروگاه و همچنين پل ارتباطي بين تاج سد و اتاق كنترل بوده و بخشي از طرح بزرگ سد مخزني كرخه در استان خوزستان می باشد.
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷
ارسال به دوستان