دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳
اين پروژه شامل احداث تونلهاي آب رسان، شفتهاي عمودي كنترل دريچه ها، كانال پاياب نيروگاه و همچنين پل ارتباطي بين تاج سد و اتاق كنترل بوده و بخشي از طرح بزرگ سد مخزني كرخه در استان خوزستان می باشد.
تونلهاي آبرسان و كانال پاياب سد کرخه

این پروژه در تیرماه سال 1380 تکمیل شد.

مشخصات پروژه

طول كانال پاياب:260 متر
تعداد تونل هاي آبرسان:3 خط
طول كل تونلهاي آبرسان:1,350 متر
قطر تونلهاي آبرسان:5/5 متر
طول كل شفتهاي عمودي كنترل:187/5 ( 3 × 62/5 ) متر
حجم كل بتن ريزي:100,000 مترمكعب
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۲
ارسال به دوستان