پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
سد مخزني رئيسعلي دلواري بر روي رودخانه شاپور و در 100 كيلومتري شهر برازجان در استان بوشهر واقع شده است.
سد مخزني رئیسعلی دلواری

این طرح شامل تأمين آب شرب و كشاورزي، كنترل سيلاب و همچنين توليد انرژي الكتريكي می باشد. این پروژه در چهارمین همایش روز بتن در سال 1385 به عنوان طرح بتنی برتر انتخاب گردیده است.
این سد در مرداد 1384 آبگیری شده و در تیرماه 1386 رسماً افتتاح گردید.

مشخصات پروژه

نوع سد: بتني دوقوسي
ارتفاع سد: 102 متر از تراز كف پي
طول تاج: 225 متر
نوع سرريز: آزاد از روي تاج و جانبي دريچه دار منتهي به شوت بر روي ساحل راست
سیستم انحراف: یک رشته تونل به قطر 7/1 متر و طول 281 متر و فرازبند بتنی پشت بنددار
حجم مخزن سد: 685 میلیون مترمكعب
ظرفيت نيروگاه: 4/19 مگاوات
توليد انرژي ساليانه: 6/59 گيگاوات ساعت
حجم بتن بدنه سد و تاسيسات وابسته:: 320,000 مترمكعب
حجم خاکبرداری: 350,000 متر مکعبتاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸
ارسال به دوستان