پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
تونل انتقال آب گاوشان در 38 كيلومتري جنوب شهر سنندج و در مجاورت سد مخزني گاوشان بر روي رودخانه گاوه رود اجرا شده است.
تونل انتقال آب گاوشان

كارهاي پروژه شامل احداث تونل طويل انتقال آب سد گاوشان به پايين دست و چهار تونل دسترسي مربوطه می شود.
از بارزترین مشخصات این پروژه، بلندترین تونل در حال احداث کشور در زمان خود و اولین تجارب استفاده از دستگاه حفار تونل (TBM) در کشور می باشد.
تونل انتقال آب گاوشان در بهمن ماه 1387 به طور رسمی افتتاح گردید.

مشخصات پروژه

طول تونل:20/2 كيلومتر
تعداد و طول تونلهاي دسترسي:4 خط بطول 3,713 متر
دبی آب عبوری: 30مترمکعب در ثانیه
قطر حفاري تونل: 5/5 متر
قطر تمام شده تونل: 4/3 و 4/8 متر
حجم كل حفاري: 504,000 مترمكعب
حجم كل بتن ريزي: 180,000 مترمكعب

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹
ارسال به دوستان