پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
سد مخزني دويرج در حوضه آبريز رودخانه مركزي دويرج در فاصله 13 كيلومتري شمال شرق موسيان و 22 كيلومتري جنوب شرق شهردهلران در جنوب غرب استان ايلام واقع شده است.
سد مخزنی شهدای محرم (دویرج)

اهداف اين طرح شامل تامين آب كشاورزي حدود 6,500 هكتار از زمينهاي دشتهاي دهلران، موسيان و همچنين تامين حقابه زمينهاي كشاورزي دشت موسيان به گستره 4,180 هكتار مي باشد.
از تجارب موفق شرکت در این سد اجرای دیوار آب بند به عمق 64 متر با استفاده از دستگاههای گراب مکانیکی و گراب هیدرولیکی است.

سد دویرج در خرداد ماه 1392 افتتاح گردید.

مشخصات پروژه:

نوع سد : خاکی با هسته رسی
ارتفاع سد: 66 متر
طول تاج سد:  1360 متر
سیستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 5/5 متر و طول کلی 596 متر
نوع سرریز:  آزاد با اوجی
حجم مخزن:  205 میلیون متر مکعب
حجم خاکبرداری:  1,850,000 مترمکعب
حجم خاکریزی:  4,600,000 مترمکعب
دیوار آب بند:  71,200 متر مربع
حجم بتن ریزی:  150,000 متر مکعب

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷
ارسال به دوستان