دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳
تونل انتقال آب زاگرس به طول 48 کیلومتر برای انتقال آب از رودخانه سیروان در استان کردستان به دشتهای گرمسیری جنوب غرب شده است.
تونل انتقال آب زاگرس و راه دسترسی به تونل


این پروژه شامل قطعه جنوبی لیله به طول 4/5 کیلومتر و قطعه1/ب به طول 9 کیلومتر به صورت طراحی و ساخت و بند تنظیمی می باشد.این تونل قادر به انتقال آب تا دبی 70 متر مکعب بر ثانیه می باشد.
برنامه ریزی افتتاح تونل زاگرس در اسفند 97 می باشد.

مشخصات پروژه


طول قطعه جنوبی لیله:  4/5 کیلومتر
طول قطعه 1/ب: 9 کیلومتر
قطر تمام شده تونل: 5/42 متر
روش ساخت:حفاری مکانیزه (TBM) و NATM
حجم بتن ریزی: 134,000 متر مکعب
حجم خاکبرداری: 2,680,000 متر مکعب
حجم خاکریزی 850,000 متر مکعب

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
ارسال به دوستان