يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
شرکت در همایش خبرگان صنعت آب کشور

همایش بازنگری در راهبردهای بلند مدت آب کشور

به گزارش معاونت محترم فنی شرکت توسعه منابع آب و انرژی، جناب آقای مهندس سیاری،  همایشی در روز پنجشنبه از ساعت 13 تا 18 به منظور بازنگری در راهبردهای بلند مدت آب کشور در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با دعوت از خبرگان صنعت آب و دانشگاههای برجسته کشور برگزار شد.

 در این همایش از شرکت توسعه منابع آب و انرژی، جناب آقای مهندس سیاری بعنوان یکی از مدعوین حضور داشتند. ایشان در این جلسه راهکارهای مهم و اصلی متناسب با توانایی های کشور درخصوص مدیریت آب و مقابله با بحران کم آبی را ارائه دادند.

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳
ارسال به دوستان