پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
سد مخزني گاوشان
سد مخزني گاوشان در 45 كيلومتري جنوب شهر سنندج و 90 كيلومتري شمال شهر كرمانشاه واقع شده است. هدف از ساخت اين سد مهار آب رودخانه گاوه رود و ذخيره و انتقال آب آن به حوزه كرخه مي باشد.
سد مخزني گاوشان

سد مخزني گاوشان در 45 كيلومتري جنوب شهر سنندج و 90 كيلومتري شمال شهر كرمانشاه واقع شده است. هدف از ساخت اين سد مهار آب رودخانه گاوه رود و ذخيره و انتقال آب آن به حوزه كرخه م يباشد. همچنين تامين آب شرب شهر كرمانشاه و آب مورد نياز كشاورزي حدود 31000 هكتار از زمي نهاي دشت هاي بيله ور و ميان دربند از ديگر اهداف اين سد به شمار مي آيند. كارهاي پروژه شامل احداث بدنه سد، فرازبند، نشيب بند، ساختمان نيروگاه و تونل آبرسان مربوطه، گالر يهاي تزريق و زهكش و همچنين ساخت و نصب تاسيسات هيدرومكانيكال مي باشد. 

مشخصات پروژه

طول تونل انحراف: 634 متر
طول كل پرده ي آب بند: 43600 متر
نوع سد: سنگريزه اي با هسته رسي
تراز تاج سد: 1551 متر از سطح دريا
ارتفاع سد: 123 متر از سنگ پي
حجم مخزن سد: 550 ميليون مترمكعب
حجم خاكريزي بدنه سد: 9 ميليون مترمكعب
نوع سرريز: آزاد در جناح راست
ظرفيت نيروگاه: 11 مگاوات (2 واحد فرانسيس)

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸
ارسال به دوستان