پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳
این پروژه شامل طراحي و اجراي ایستگاه 3-3آ(آزادگان، تیکت هال شمالی و جنوبی ایستگاه آزادگان و تونل ارتباطی به طول 880 متر بودده است.
فاز یک خط 3 مترو تهران

این پروژه در فروردین سال 1391 به بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه

قطر تونل: 9.15 متر
نوع ایستگاه: جزیره ای
خاکبرداری: 180,000متر مکعب
طول تونل ارتباطی: 880 متر
خاکریزی: 50,000مترمکعب
بتن ریزی: 70,000متر مکعب
مساحت سرپوشیده: 5,276 مترمربع
مساحت فضتی باز: 2,590 مترمربع
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱
ارسال به دوستان